【Z/X】公式サイトにてシフトエンジョイセットの配信が開始、「【恩讐刃神】始極焉ギルガメシュ」「【慈愛刃神】大源海ナム」テキスト公開!